Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật thông tin tại dynamicyouth.website chúng tôi luôn tôn trọng sự riêng tư của khách hàng, chúng tôi cam kết bảo vệ những thông tin cá nhân của khách hàng.

 

  1. Khai báo khi sử dụng.

Tất cả nội dung bạn xem được trên trang web nhằm phục vụ nhu cầu thông tin của bạn và giúp bạn lựa chọn sản phẩm. Vì vậy, bạn sẽ được sử dụng tất cả nội dung trên trang web mà không cần cung cấp thêm một thông tin cá nhân nào khác. Nhưng trong một số trường hợp có liên quan đến mua sản phẩm, chúng tôi sẽ yêu cầu người dùng cung cấp các thông tin cá nhân để phục vụ cho việc hỗ trỡ khách tốt hơn.

  1. Thông tin cá nhân do bạn cung cấp

Khi bạn cung cấp các thông tin cần thiết, chúng tôi sẽ sử dụng chúng để đáp ứng yêu cầu của bạn, hoặc chúng tôi có thể liên lạc với bạn qua thư từ, email, tin nhắn hay điện thoại; hoặc tuân theo luật định hiện hành, dynamicyouth.website sử dụng các phương tiện trên để giới thiệu đến bạn những sản phẩm hay chương trình khuyến mãi mới từ dynamicyouth.website. Khi cung cấp thông tin cho chúng tôi qua trang web này, bạn hiểu rõ và chấp thuận việc thu thập, sử dụng và tiết lộ những thông tin cá nhân nêu trên cho một số mục đích được quy định trong trang này.

Nếu bạn đặt hàng một sản phẩm hoặc gửi thư phản hồi lên trang web, chúng tôi có thể liên hệ với bạn để có những thông tin bổ sung cần thiết cho việc xử lý hoặc hoàn thành đơn đặt hàng hoặc yêu cầu của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin này cho một bên thứ ba mà không được sự cho phép của bạn.

Dynamicyouth.website cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn, không mua bán thông tin cá nhân của bạn cho các công ty khác vì các mục đích khuyến mãi.

  1. Sự an toàn

dynamicyouth.website luôn nỗ lực tiến hành những biện pháp đề phòng thích hợp đối với từng đặc tính của thông tin để ngăn chặn và giảm thiểu tối đa các rủi ro có thể khi bạn sử dụng trang web này.

  1. Thông tin qua E-mail

Địa chỉ e-mail của bạn cung cấp sẽ dùng làm công cụ trao đổi thông tin với bạn. Để bảo vệ bạn,dynamicyouth.website có thể tạm thời ngưng tiếp nhận yêu cầu qua e-mail bạn đã cung cấp nếu nhận thấy có sự gian lận hoặc thông tin bất thường – cho đến khi chúng tôi liên hệ được với bạn để xác nhận.

  1. Các đường liên kết ngoài trang web

Trang web này có thể chứa các đường liên kết đến các trang web khác được đặt vào nhằm mục đích giới thiệu hoặc bổ sung thông tin liên quan để bạn tham khảo dynamicyouth.website không chịu trách nhiệm về nội dung hay các hành vi của bất kỳ trang web nào khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.