Hiển thị kết quả duy nhất

-7%
280,000
-14%
300,000
-11%
250,000
-9%
320,000
-8%
350,000